Prava i usluge iz sustava socijalne skrbi za osobe oboljele od demencije

Prava i usluge iz sustava socijalne skrbi za osobe oboljele od demencije

Prava i usluge iz sustava socijalne skrbi propisane su Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22). Za osobe oboljele od demencije to su najčešće usluga smještaja ili novčane naknade poput osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu. Za podnošenje zahtjeva potrebno se obratiti nadležnom Područnom uredu (ranije Centru za socijalnu skrb) nadležnom prema mjestu prebivališta korisnika. Više o pravima i uslugama koje možete ostvariti piše nam socijalna radnica Petra Novak, zaposlenica Područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Socijalne usluge - usluga smještaja

Ukoliko obitelj osobe s demencijom nije u mogućnosti pružiti adekvatnu skrb, a nemaju materijalne mogućnosti za podmirenje troškova privatnog smještaja ili oboljela osoba nema članova obitelji, ista može ostvariti pravo na uslugu smještaja u udomiteljsku obitelj ili ustanovu socijalne skrbi. Zahtjev za smještaj podnosi sam korisnik usluge ili se postupak pokreće temeljem obavijesti člana obitelji.

Pravo na uslugu smještaja ne može ostvariti osoba:

  • koja ima sklopljen ugovor o dożivotnom ili dosmrtnom uzdržavanju (osim ako je pokrenut raskid ili ništavost ugovora)
  • osoba kojoj pomoć i njegu mogu pružiti članovi obitelji
  • kojoj je priznato pravo na pomoć u kući ili
  • osoba kojoj se pruža pomoć i skrb u okviru zdravstvene zaštite ili putem različitih programskih aktivnosti.

Korisnik kojem se prizna pravo na uslugu smještaja dužan je svojih prihodom i imovinom sudjelovati u podmirenju troškova smještaja, a ukoliko isto ne pokriva troškove u potpunosti, isto je potrebno zatražiti i putem sudjelovanja obveznika uzdržavanja, najčešće radno sposobne djece. Ukoliko se troškovi smještaja ne mogu u potpunosti podmiriti iz navedenih izvora, razliku do pune cijene podmiruje nadležno Ministarstvo. Na imovinu u vlasništvu korisnika smještaja upisuje se zabilježba tražbine u korist Republike Hrvatske, a nakon smrti korisnika od nasljednika se potražuje isplaćeni iznos za troškove smještaja koji ne može biti veći od vrijednosti nasljeđene imovine.

Prava i novčane naknade

Osobe oboljele od demencije najčešće ostvaruju prava na novčane naknade vezane uz oštećenje zdravlja: osobna invalidnina, naknada za ugroženog kupca energenta, doplatak za pomoć i njegu i status njegovatelja.

Osobna invalidnina

Zahtjev za osobnu invalidninu može podnijeti sam korisnik ili član njegove obitelji. Prilikom podnošenja zahtjeva osim osobne dokumentacije potrebno je priložiti specijalističke nalaze korisnika koji se nakon toga prosljeđuju u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Zavod će provesti postupak vještačenja te donijeti nalaz i mišljenje koji dostavlja Područnom uredu. Za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu, potrebno je utvrditi četvrti stupanj oštećenja zdravlja. Nakon upoznavanja s nalazom, donosi se rješenje kojim se priznaje pravo na osobnu invalidninu u iznosu od 232,26 EUR/1750,00 kuna mjesečno.

Pravo na osobnu invalidninu ne može ostvariti osoba kojoj je priznata uslugu smještaja temeljem rješenja Ureda te kojoj je priznat doplatak za pomoć i njegu ili osobna invalidnina po drugoj osnovi.

Naknada za ugroženog kupca energenta

Temeljem pravomoćnog rješenja o priznavanju prava na osobnu invalidninu, korisnik ima pravo podnijeti zahtjev za naknadu za ugroženog kupca energenta kojom može podmirivati troškove električne energije, plina ili toplinske energije kućanstva u iznosu od 70,00 EUR mjesečno.

Doplatak za pomoć i njegu

Kao i za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu priznaje se temeljem nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Nalazom je potrebno utvrditi drugi ili treći stupanj težine invaliditeta, odnosno potrebe pomoći i njege druge osobe u smanjenom ili punom opsegu. Puni iznos doplatka iznosi 79,63 EUR/600,00 kuna, dok smanjeni iznosi 55,74 EUR/420,00 kuna.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu ne može ostvariti osoba:

  • koja je sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
  • osoba kojoj je osiguran smještaj
  • osobi koja u vlasništvu ima drugu kuću ili stan, osim kojeg koristi za stanovanje, poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
  • ili ima pravo na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu prema Zakonu ili nekom drugom propisu.

Ukoliko osoba ostvari pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom opsegu pravo se priznaje ukoliko mjesečni prihod samca ne prelazi iznos od 165,90 EUR/1250,00 kuna, odnosno prihod kućanstva ne prelazi 132,72 EUR/1000,00 kuna po članu kućanstva.

Status njegovatelja

Pravo na status njegovatelja priznaje se za njegu osobe s invaliditetom koja je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe jer joj je za održavanje života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko tehničkih zahvata za koje je njegovatelj osposobljen od strane liječnika, osobi koja je potpuno nepokretna i uz pomoć ortopedskih pomagala i osobi koja ima više vrste oštećenja četvrtog stupnja zbog čega je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe. Navedeno se utvrđuje temeljem nalaza i mišljenja Zavoda. Pravo na status njegovatelja može se priznati bračnom ili izvanbračnom drugu, životnom partneru te srodniku u ravnoj ili pobočnoj lozi do drugog stupnja koji živi u kućanstvu s osobom s invaliditetom. Mjesečna naknada iznosi 530,89 EUR/4000,00 kuna, a osoba ima sva prava iz mirovinskog i zdravstvenog sustava kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

Piše: Petra Novak, magistra socijalne politike

Povezani članci
Sve o demenciji: online priručnici i vodiči za osobe s demencijom, njihove obitelji i njegovatelje Sve o demenciji: online priručnici i vodiči za osobe s demencijom, njihove obitelji i njegovatelje
Donosimo popis vodiča, priručnika i brošura o Alzheimerovoj bolesti i ostalim demencijama na hrvatskom jeziku. U nastavku možete naći koristan sadr...
Crveni nosovi donose čaroliju u domove za starije, a našom edukacijom upotpunili su svoje znanje o demenciji! Crveni nosovi donose čaroliju u domove za starije, a našom edukacijom upotpunili su svoje znanje o demenciji!
Crveni nosovi klaunovidoktoriprepoznata je udruga koja provodi brojne programe kojima ostvaruju svoju plemenitu misiju i pomažu osnažiti one koji s...
Otvoren novi dom za starije osobe u Zagrebu - Dom Markuševac ima smještaj i za osobe s demencijom Otvoren novi dom za starije osobe u Zagrebu - Dom Markuševac ima smještaj i za osobe s demencijom
Danas je svečano otvoren novi Dom za starije osobe Markuševac. Iako se otvorenje doma stalno odgađalo te je proces izgradnje trajao 17 godina, a ra...
U Bosni i Hercegovini počela provedba novog projekta “Život s demencijom” U Bosni i Hercegovini počela provedba novog projekta “Život s demencijom”
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, u ponedjeljak 17. listopada, Caritas Mostar i Caritas Banja Luka obavi...
Besplatna stručna edukacija u Osijeku - Izgradnja demenciji prijateljskih narodnih knjižnica Besplatna stručna edukacija u Osijeku - Izgradnja demenciji prijateljskih narodnih knjižnica
Na Filozofskom fakultetu u Osijeku 3. i 14. listopada održat će se besplatna stručna edukacija u okviru znanstvenog projekta „Izgradnja demenciji p...
U Domu za starije Ivan Pavao II održali smo predavanje “Izazovna ponašanja u demenciji” U Domu za starije Ivan Pavao II održali smo predavanje “Izazovna ponašanja u demenciji”
U Domu za starije Ivan Pavao II. organiziran je događaj “Dani mentalnog zdravlja”, a povodom Svjetskog dana Alzheimerove bolesti (21. rujna), Svjet...
Upoznajte hrvatskog liječnika koji sudjeluje u otkrivanju novih mogućnosti liječenja demencije Upoznajte hrvatskog liječnika koji sudjeluje u otkrivanju novih mogućnosti liječenja demencije
Sigurni smo da je puno vas čulo za docenta Hrvoja Budinčevića, vrsnog neurologa, a prije svega čovjeka velikog srca. Docent Budinčević se do sada i...
Internacionalni kongres o demenciji u Sarajevu - održava se u rujnu i možete besplatno sudjelovati! Internacionalni kongres o demenciji u Sarajevu - održava se u rujnu i možete besplatno sudjelovati!
U Sarajevu se od 23.-25. rujna ove godine održava već poznati Internacionalni kongres o demenciji iCoDem/22 kojemu je cilj edukacija o demenciji i...
Potencijalni pomak u liječenju ranog stadija Alzheimerove bolesti Potencijalni pomak u liječenju ranog stadija Alzheimerove bolesti
Od Alzheimerove bolesti i srodnih demencija danas u svijetu boluje 60 milijuna ljudi. Očekuje se da će taj broj i dalje rasti te nam predstoji “epi...
U Domu za starije u Ljubešćici održana edukacija “Demencija - stručan pristup osoblja i pravilna komunikacija s korisnicima u ustanovi” U Domu za starije u Ljubešćici održana edukacija “Demencija - stručan pristup osoblja i pravilna komunikacija s korisnicima u ustanovi”
U nedavno otvorenom domu za starije osobe Ljuba Voda u blizini Varaždina, na poziv ravnateljice gđe Marije Slatki, uspješno je održana edukacija na...