Važnost jezika - osoba s demencijom ili dementna osoba? Kako ispravno govoriti i izvještavati o demenciji?

Važnost jezika - osoba s demencijom ili dementna osoba? Kako ispravno govoriti i izvještavati o demenciji?

Dementni, senilni, zaboravni, ludi… uvijek određeni negativnim riječima. Nekome se možda čini nebitno hoćemo li osobe koje boluju od demencije nazivati “dementni”, “osobe s demencijom”, “osobe koje žive s demencijom” ili “osobe s kognitivnim teškoćama”, međutim jako je bitno ukoliko želimo napraviti neku promjenu u viđenju osoba s demencijom. Izrazi koje smo naveli na početku imaju negativnu, uvredljivu konotaciju i jačaju negativne stereotipe prema osobama s demencijom.

Naime, način na koji govorimo o demenciji izravno utječe na to kako se osjećaju ljudi koji žive s tim stanjem. Nama naizgled nebitnim riječima zapravo utječemo na njihovo dostojanstvo i kvalitetu životu, iako neke osobe možda nemaju svijest o tome. Čuli smo već da riječi koje koristimo utječu na način na koji razmišljamo, a način na koji razmišljamo utječe na naše ponašanje.

"Primjerice, ako učestalo govorimo “ah ona je dementna, ništa ne zna, zemlja-zrak…”, automatski ćemo se tako i ponašati prema toj osobi. Odnosno nećemo pridavati važnost našem ponašanju i reakcijama prema toj osobi, niti ćemo koristiti riječi koje osnažuju osobu jer ionako je dementna.”

Iz tog razloga vrlo je bitno osvijestiti koliku moć ima jezik i riječi koje koristimo. Vrijeme je da počnemo koristiti ispravne riječi kojima ne stigmatiziramo osobe koje boluju od demencije, isto kao što to činimo kad su u pitanju osobe s invaliditetom ili djeca s poteškoćama u razvoju i slično. Svi su oni, kao i mi, osobe sa svojim cjelokupnim identitetom i integritetom, a bolest ili poteškoća koju imaju je samo jedan dijelić koji nose sa sobom. Kada u prvi plan stavimo da su to “invalidi ili dementni ili hendikepirani” onda uočavamo samo oštećenje koje osoba ima, i podsvjesno zanemarujemo sve ostalo.

No, i tu dolazimo do problema jer se ni sami stručnjaci nisu usuglasili oko riječi koje bi bile prikladne kad se radi o demenciji. Riječ demencija je sama po sebi vrlo stigmatizirajuća jer u prijevodu znači “bez uma ili ludilo”. Iz tog razloga, u zadnje vrijeme se uvode se novi pojmovi, a jedan od njih je “veliki kognitivni poremećaj” koji se koristi u najnovijoj američkoj klasifikaciji psihičkih poremećaja. Naravno, nemoguće je znati sve stručne pojmove i opise, te koji god izraz koristite u bliskom okruženju jedino je bitno da je bez negativnih konotacija.

Stigma

Riječ stigma na grčkom jeziku znači naglasiti, istaknuti, obolježiti. Ona je povezana s predrasudama, tj. negativnim stavovima koji su utemeljeni na pogrešnim činjenicama. Stigmu obično uzrokuju neznanje i strah koji vode prema stvaranju predrasuda. Posljedica toga je diskriminacija koja spada u tešku povredu ljudskih prava. Stigma može voditi do socijalne isključenosti i osamljenosti osoba sa kognitivnim poteškoćama. Stigma je problem i cijele obitelji jer i obitelj iz straha i srama skriva što se događa voljenoj osobi i ne vjeruju da bi itko to mogao razumjeti. Stigma je široko raširen problem koji nažalost ima duboke korijene u povijesti još kada se demencija smatrala kaznom ili prokletstvom više sile.

Negativni stavovi prema demenciji i Alzheimerovoj bolesti prisutni su i tamo gdje bi bilo očekivano da ih nema upravo radi poznavanja materije - a to je područje medicine. Mnoga istraživanja govore o tome kako liječnici diljem svijeta nažalost daju oboljelima i obiteljima netočne informacije o demenciji i predstavljaju je kao normalan dio starenja te pripisuju bolest visokoj dobi što je porazno obzirom da je najbitnija rana intervencija, dijagnoza i ispravna terapija.

Osobe koje boluju od demencije u riziku su da budu stigmatizirane na temelju više faktora. Već i sama visoka starosna dob faktor je temeljem kojeg mnogi ljudi maju stereotipe prema toj populaciji te nastaje ageizam. A kad se uz to pojave i poteškoće s mentalnim zdravljem te kognitivno oštećenje, rizik za razvoj stigme je još veći.

Dementna osoba ili osoba s demencijom

Dementna osoba, osoba koja boluje od demencije ili osoba s demencijom? U literaturi, ali i u stvarnom životu se često susreće pojam dementna osoba. Ovakvo izražavanje u prvi plan stavlja oboljenje, pa tek onda osobu. Puno je prikladnije koristiti izraz osoba s demencijom što pokazuje da je sama osoba u fokusu, a ne teškoća koju ima. Bolest je samo dio ljudskog bića, stoga je važno komunikaciju prilagoditi takvom shvaćanju. Stručna literatura pokazuje da je pridjev dementan označitelj, a osoba označenik. Kažemo li dementna osoba, prvo ističemo stanje (sugerirajući da je riječ o bolesti ili mentalnom poremećaju), a zatim spominjemo osobu (sugerirajući kako je ona bespomoćna žrtva te pojave). Izbjegnemo li korištenje demencije kao pridjeva i kažemo li osoba s demencijom, osobu stavljamo na prvo mjesto, njoj ništa ne pridijevamo već samo označavamo njezino stanje. To nam otvara prostor za opis njezinih tegoba.

"Jezik koji se koristi prema osobama s demencijom omogućava široj javnosti razumijevanje te bolesti i upravo tu leži njegova snaga. O njemu ovisi kako će i na koji način društvo razumjeti demenciju te je li jezik podloga za stigmatizaciju i marginalizaciju (Shattell, 2009., prema Štambuk i ivančić, 2022.)”

Utjecaj medija

Masovni mediji danas predstavljaju glavne izvore informiranja šire javnosti. Svi znamo koliko važnu ulogu imaju mediji u našem životu te kako oblikuju naše razmišljanje. Većina nas upravo u medijima nalazi informacije vezane za različite bolesti i zdravlje. Neka istraživanja pokazuju da se u medijima češće traže takve informacije nego kod zdravstvenih djelatnika. Upravo zato mediji mogu vrlo lako utjecati i na razvoj stigme.

"U tom slučaju imaju dvojaku ulogu: prva je ta da održavaju postojanje stigme pružajući javnosti priče utemeljene na stereotipima kroz senzacionalističko izvještavanje. Druga, pozitivna uloga, proizlazi iz mogućnosti da postanu mjesto pružanja relevantnih informacija o bolestima, mjesto promjena i razvoja kampanja koje će biti usmjerene na smanjenje stigme (Byrne, 2000; prema Štambuk i Ivančić, 2022.). “

Stručnjaci se slažu da jezik koji bi se trebao koristiti u literaturi i svakodnevnoj komunikaciji prema osobama s demencijom treba biti uobičajen, bez žargona, ne osuđujući i inkluzivan jer se na taj način u fokus stavlja osoba, a ne njezina bolest.

Kako bi došlo do pozitivnih pomaka, potrebno je zagovarati promjene na višoj organizacijskoj razini, ali i na osobnoj razini. Izravan kontakt i interakcija s osobama koje boluju od demencije je zaista utjecajan kod podizanja svijesti. Stigmi općenito prethodi neznanje i nedostatak informacija, te je jedan od prvih koraka prema destigmatizaciji upravo obrazovanje. Potrebno je omogućiti laki pristup informacijama i edukaciji kako na fakultetima, tako i u lokalnoj zajednici. Prikazivanje činjenica i korisnih informacija o demenciji na pristupačan i zanimljiv način također je jedan od bitnih koraka prema podizanju javne svijesti. Medijske kampanje mogle bi uključivati različite politike usmjerene smanjenju širenja diskriminirajućih i stigmatizirajućih poruka, te izvještavati relevantno o osobama s demencijom, promovirati pozitivne primjere u praksi te podizati svijest o potrebi za različitim vrstama usluga i potpora kojih je nedovoljno u našoj zajednici. Važno je i poticati suradnju medija i sustava zdravstvene i socijalne skrbi, kako bi na taj način došli do bitnih i istinitih informacija te ih proširili u javnost. Prikazivanje istinitih priča osoba, obitelji i njegovatelja koji su zaista prošli iskustvo ove bolesti može dovesti do olakšanja i podrške osobama koje trenutačno to prolaze, a nemaju to s kim podijeliti. Također svi koji izvještavaju ili pišu o demenciji, mogu pomoći u borbi protiv stigme koristeći jezik usmjeren na osobu. Odabirom nestigmatizirajućih riječi doprinosimo stručnom, profesionalnom, vjerodostojnom i pravilnom korištenju pojmova.

Zašto je ovo bitno i što trebamo mijenjati?

Briga za starije i oboljele od demencije treba uključivati aktivno nastojanje da se promijeni negativna slika o starijim osobama i starenju koje trenutno postoji u društvu. Svi trebamo shvatiti da se događa nagli porast starijeg stanovništva i da je životni vijek produžen.

Starenje donosi sa sobom mnoge bolesti, između kojih i demencije koje su postale svojevrsna epidemija i pogađaju veliki broj svjetskog stanovništva. Socijalne i ekonomske posljedice Alzheimerove bolesti predstavljaju javnozdravstveni problem i izazov s kojim se bori cijeli svijet. S obzirom da ne postoji mogućnost izlječenja, ono što treba poduzeti je rano prepoznavanje simptoma bolesti, odgoda kasnih stadija bolesti te prilagodba svakodnevnog života oboljelog, ali i podrška obitelji koja najčešće sama pati u jednoj od najzahtjevnijih bolesti.

"Pretežito staro stanovništvo je problem svih nas. Uostalom to ćemo jednog dana biti i mi. Ponekad je vrlo malo potrebno da bi se postiglo nešto veliko. Koristiti adekvatne i korektne riječi prvi je korak ka razvijanju i unapređenju svijesti društva. Riječi su najjače sredstvo utjecaja na ljude.”

Izvori:

  1. Štambuk, A. i Ivančić, I. (2022). (Anti)stigma osoba s demencijom. Ljetopis socijalnog rada, 29(1), 7-30.
  2. Bošnjak Poljanac, Tanja (2018). Posebnosti skrbi za oboljele od Alzheimerove demencije i njihovu obitelj.

*svaki članak je napisan na temelju osobnog iskustva i razmišljanja autora, te pretragom i analizom stručne liiterature i znanstvenih radova.

Povezani članci
Plesom do radosti i kontakta – terapijska moć plesa za demenciju Plesom do radosti i kontakta – terapijska moć plesa za demenciju
Ples je umjetnost, način komunikacije, ali i prirodni način izražavanja ljudi. Pogledamo li u davnu prošlost, ples ćemo pronaći u ritualima i prosl...
Frontotemporalna demencija - uzroci, simptomi i liječenje Frontotemporalna demencija - uzroci, simptomi i liječenje
Danas smo svi čuli vijest da je poznatom glumcu Bruceu Willisu dijagnosticirana frontotemporalna demencija. Njegova obitelj podijelila je ovu dijag...
Povezanost moždanog udara i vaskularne demencije Povezanost moždanog udara i vaskularne demencije
Danas se obilježava “Dan crvenih haljina”, dan kada nosimo crveno i podržavamo borbu protiv moždanog udara kod žena. Osnovni cilj ove javnozdravstv...
Zadnja faza demencije - koji su simptomi i kako se možete pripremiti? Zadnja faza demencije - koji su simptomi i kako se možete pripremiti?
Danas razgovaramo o onome što obitelji često izbjegavaju, a to je zadnji stadij demencije. Obitelji i njegovatelji se često odbijaju suočiti s činj...
Liječenje demencije - koji tretmani i lijekovi postoje? Liječenje demencije - koji tretmani i lijekovi postoje?
Kroz digitalne medije, a posebice u komentarima članaka popularnih portala, često vidimo neznanje i neinformiranost naših građana kada se radi o de...
Digitalna demencija - kako mi i naša djeca silazimo s uma Digitalna demencija - kako mi i naša djeca silazimo s uma
Jeste li se ikad zapitali što nama i našoj djeci čine digitalni mediji kojima smo danas preplavljeni? Jeste li znali da usporavaju razvoj mozga naš...
Što je Lewy body demencija ili demencija Lewyevih tjelešaca? Što je Lewy body demencija ili demencija Lewyevih tjelešaca?
Već znamo da nije svaka demencija ista i da postoji više vrsta demencija. Demencija je krovni pojam, u koji spadaju Alzheimerova bolest, vaskularna...
7 stvari koje mogu naglo pogoršati simptome demencije 7 stvari koje mogu naglo pogoršati simptome demencije
Osim prirodnog napredovanja tijeka demencije, postoji niz čimbenika koji mogu uzrokovati da se određeni simptomi demencije vrlo brzo pogoršaju. Vaš...
Dijagnoza demencije - kojem liječniku se trebam obratiti? Dijagnoza demencije - kojem liječniku se trebam obratiti?
Najčešće pitanje koje nam postavljate je kako izgleda proces dijagnoze demencije odnosno kako da saznate da li osoba ima demenciju, trebate li se o...
O čemu se tu radi - senilna demencija, demencija ili Alzheimerova bolest? O čemu se tu radi - senilna demencija, demencija ili Alzheimerova bolest?
Zbog mnogo vaših pitanja o tome po čemu se razlikuju dijagnoze staračke ili senilne demencije i Alzheimerove bolesti, pokušat ćemo vam detaljnije p...